Search
English (Select Language)
All Categories
  Menu Close

  Mandir Samagri

  Sort by
  Picture of Bucket Meena (DZ04)
  Picture of Bucket (DZ03)

  Bucket (DZ03)

  ₹ 4,500.00
  Picture of varakuchi

  varakuchi

  ₹ 90.00
  Picture of Kamal katori

  Kamal katori

  Vashakshep ,Kum Kum purpose
  ₹ 150.00
  Picture of German Vatka

  German Vatka

  ₹ 160.00
  Picture of Matka Channi

  Matka Channi

  ₹ 20.00
  Picture of Kundi (DZ03)

  Kundi (DZ03)

  ₹ 1,500.00
  Picture of Kundi Tambri Lota
  Picture of More Pankh

  More Pankh

  ₹ 300.00 ₹ 240.00
  Picture of Vashekshep

  Vashekshep

  ₹ 250.00
  Picture of Baby Saffron 1 Gram

  Baby Saffron 1 Gram

  From ₹ 155.00
  Picture of Kesar 1 Gram (DZ801)
  Picture of Chhab (DZ01)

  Chhab (DZ01)

  1. Angluchhana 2. paatluchhna 3. Dhoop 4. Punjani 5. Vashshkep 6. Thali-Vatki 7. Kesar 8. Barash 9. Morpichhi
  ₹ 500.00 ₹ 400.00
  Picture of Chhab (DZ02)

  Chhab (DZ02)

  1. Angluchhana 2. paatluchhna 3. Dhoop 4. Punjani 5. Vashshkep 6. Thali-Vatki 7. Kesar 8. Barash 9. Morpichhi 10. Ghee Tube 11. Kapoor
  ₹ 850.00 ₹ 600.00
  Picture of Chhab (DZ03)

  Chhab (DZ03)

  1. Angluchhana 2. paatluchhna 3. Dhoop 4. Punjani 5. Vashshkep 6. Thali-Vatki 7. Kesar 8. Barash 9. Morpichhi 10. Kapoor 11. Divet 12. Boya 13. Kalas 14. Valakuchi
  ₹ 1,200.00 ₹ 950.00
  Picture of Chhab (DZ04)

  Chhab (DZ04)

  1. Angluchhana 2. paatluchhna 3. Dhoop 4. Punjani 5. Vashshkep 6. Thali-Vatki 7. Kesar 8. Barash 9. Morpichhi 10. Divet 11. Kapoor 12. Dhoopiya 13. Boya 14. Kalash 15. Chandan
  ₹ 2,500.00 ₹ 1,700.00
  Picture of Chhab (DZ05)

  Chhab (DZ05)

  1. Angluchhana 2. paatluchhna 3. Dhoop 4. Punjani 5. Vashshkep 6. Thali 7. Kesar 8. Barash 9. Morpichhi 10. Divet 11. Kapoor 12. Dhoopiya 13. Boya 14. Kalash 15. Chandan(sukkhad) 16. Deepak 17. vatki(katori)
  ₹ 2,500.00 ₹ 1,700.00
  Picture of Chamar (DZ01)

  Chamar (DZ01)

  ₹ 100.00 ₹ 75.00
  Picture of Baras Tukda / Powder (DZ801)
  Picture of Kapoor (DZ801)

  Kapoor (DZ801)

  ₹ 1,300.00

  Pooja katori

  ₹ 20.00
  Picture of Pakshal Kundi

  Pakshal Kundi

  ₹ 800.00
  Picture of Flower Kundi

  Flower Kundi

  ₹ 1,000.00
  Picture of Dhoop Plate - Pooja Plate
  Picture of Kesar pyala (Bowl) - Metal
  Picture of Dhoop Deep Set - Meena
  Picture of Katori - Red Green
  Picture of Kundi

  Kundi

  ₹ 1,000.00
  Picture of Pakshal Kundi

  Pakshal Kundi

  Call for pricing
  Picture of Katori - Kesar vatka