શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ઉડદ સ્પેશ્યલ પાપડ

  ₹ 240.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  papad is a thin, crisp, round flatbread. It is typically based on a seasoned dough usually made from peeled black gram flour (urad flour), either fried or cooked with dry heat (usually flipping it over an open flame). Flours made from other sources such as lentilschickpeasricetapioca, certain millets can be used.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન800 gm
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  મુપત્તિ (DZ06) ચિત્ર
  પૂજા રૂમાલ ડિજ઼ાઇન ચિત્ર
  પૂજા રૂમાલ પ્લેન ચિત્ર
  ચના મીઠા પાપડ ચિત્ર