શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કેસર કટોરી - મીના

  ₹ 1,250.00
  ₹ 1,200.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  મંદિરના વાસણોમાં મીનકારી કામ નુ એક નવો ટ્રેન્ડ છે.

  આ ઍક ઉચ્ચ ધાતુ મા બનાવમા આવે છે.

  ખૂબ આકર્ષક અને સમૃદ્ધ લાગે છે, દેરાસર ની શોભા વધારે છે.

  તેનો ઉપયોગ પ્રક્ષાલ જાલ અથવા કેસર રાખવા માટે થઈ શકે છે.