શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ધૂપ પ્લેટ - પૂજા પ્લેટ (બિગ)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-9970510555+91-8888885589
  ₹ 1,000.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  A very beautiful and very attractive meenakari work on a brass plate.

  It is used to keep Kesar Katori or to keep the flower in it.