શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પંચમગતી

  ₹ 23.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 5 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  A game to show how we keep moving around in different gatis like 'manushya tirchaya' etc and where we need to go finally (moksha)

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ચક્રવ્યુ ચિત્ર
  રાજસ્થાન તીર્થ યાત્રા ચિત્ર
  કૌન બનેગા શ્રાવક ચિત્ર
  જૈન લુડો ચિત્ર