શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પૂજા જોડ - કપલ (DZ8008)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-9970510555+91-8888885589
  ₹ 5,300.00
  ₹ 5,040.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Couple Pooja Jodi With Chaniya Choli

  • Chaniya Size - 42 Inch
  • Chaniya Length - 41 Inch
  • Dhoti - 4 Meter
  • Khesh - 2.80 Meter
  • Dupatta - 2.75 Meter
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલકૉટન
  કામલખનવી વર્ક