શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પનીર મસાલા - (100gm)

  ₹ 85.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  Overview

  Valley spice paneer masala is made with pure & authentic ingredients. It is a perfect blend of all the spices which are dried or roasted and coarse ground to keep the flavours of the spice intact.

  • Suddhta aur swaad, ab sehat ke saath
  • 100% pure and authentic taste
  • Raw spices procured directly from the farmers
  • No human handling once the spice is thoroughly washed
  • Convenient sprinkler and spoon serving lid for hassle-free usage & storage

  Ingredients

  Cumin, Coriander, Chilli turmeric, Cinnamon, Bay leaf, Kasoori methi, Fennel, Black pepper, Green cardamom, Star anise, Nutmeg and cloves

   

  Nutritional Facts

  Make your protein-loaded paneer more nutritious and healthy with Valley Spice paneer masala which is made by blending 12 purest and most authentic spices.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન100 gm
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  આમ ટૉફી ચિત્ર
  લાલ મિર્ચ પાવડર - મિલ્ડ એન્ડ બ્રીઘટ ચિત્ર
  કસૂરી મેથી ચિત્ર
  આમળા મિશ્રિત લડ્ડુ ઉપહાર પેક - 600gm ચિત્ર

  આમળા મિશ્રિત લડ્ડુ ઉપહાર પેક - 600gm

  A potent gift of mother nature to mankind, Amla is a rich source of vitamin C and is a healthy gift choice for yourself, and your loved ones.
  ₹ 450.00