શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પ્યુરે પશ્મિના મહારાજ સાહેબ શૉલ

  ₹ 11,500.00
  ₹ 9,100.00
  h i
  ભાવ માં શિપિંગ ચાર્જ શામેલ છે
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Making Of Pashmina Shawl  

  The weaving of a Kashmir Pashmina Shawl is done using the centuries-old processes and techniques. It takes about eight to ten days to weave a single Pashmina Stole or Shawl. The handweaving process is usually done by men highly skilled in working with fine threads of Pashmina. These threads are so delicate that it is impossible for them to be machine woven.

   

  About Pashmina Shawl

  • Shawls are typically 70-85 inches long
  • Sadhu's shawl is 90 inches long
  • Delicately handcrafted, a pure pashmina shawl is ideal for Maharaj(Marasa)
  • It is very lightweight(Approximately 210gms only) and warm
  • These are custom sized (90 inches) to serve the purpose of shawl and blanket
  • Also available in a variety of colours for other users
  • Ideal for carrying during travel because of weight and size

  Click here for Multicolour Shawl

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલPashmina
  વજન205 gms approximately
  રંગCream White
  આકાર152 cm * 230 cm
  ધ્યાનDry Clean Only
  કામHand Woven