શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  બૈિઠકા (આસાન) - પ્લેન કલર

  *
  ભાવ વિભાજિત
  જથ્થો
  25+
  કિંમત
  ₹ 50.00
  ઉપલબ્ધતા: 4950 સ્ટોકમાં
  ₹ 75.00
  ₹ 60.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  samayik baithka, more info here..
  વર્ણન
  આસન ઉન્ન માંથી બનાવવામાં આવે છે. તેનો સામાન્ય સાઇજ઼ પહોળાઈમાં 1 હાથ અને લંબાઈમાં 1.3 હાથ છે.
  
  પૃથ્વીકાયા અને વાયુકેયાનો જીવ બચાવવા માટે ની વિરધના ના થાય તે માટે આસાન નો ઉપયોગ થાય છે. 

  આથી નીચે જમીન પર નીચે આસાન વીના બેસતા નથી. ભગવાન મહાવીરે બદ્ધા ને ખૂબ સરસ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ સમજાવી છે. જીવો અને જીવા દ્યો એ તેમની વચ્ચેનો મા નો શ્રેષ્ઠ સંદેશ છે
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલઊન
  ઉત્પાદન ટૅગ્સ
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  જેંટ્સ ચરવળા સ્થાનકવાસી - પૂંજાની (DZ02) ચિત્ર
  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ ચિત્ર
  મુપત્તિ સફેદ (DZ12) ચિત્ર
  ચરવળા જેન્ટ્સ (DZ01) ચિત્ર