શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી જ્ઞાત ધર્મકથાગ સૂત્ર (ભાગ - 1 ઔર 2)

  ઉપલબ્ધતા: 100 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,600.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  भगवान महावीर द्वारा कथित बोधप्रद दृष्टान्तों रूपक आदि को सुरम्य चित्रों द्वारा सरल सुबोध शैली में प्रस्तुत किया गया है। दो भागों में सम्पूर्ण आगम।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  સંપાદકશ્રી અમર મુનિ
  ભાષાહિન્દી