શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્ર

  ઉપલબ્ધતા: 100 સ્ટોકમાં
  ₹ 800.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  आश्रव संवर-वर्णन में ही समग्र जिन प्रवचन का सार आ जाता है। इस आगम में आश्रव और संवर का विशेष विवेचन प्रस्तुत किया गया है । यह दसवां अंग सूत्र है।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  Author / Publicationપ્રવર્તક શ્રી અમર મુનિ
  ભાષાહિન્દી