શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક

  ઉપલબ્ધતા: 100 સ્ટોકમાં
  ₹ 450.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  जैन तत्त्वज्ञान को सम्यक रूप से समझने के लिए जैनागम का तलस्पर्शी अध्ययन–अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। सचित्र सुशील सद्बोध शतक पुस्तक में ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्बन्धित 108 विषयों का चित्रमय संकलन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में चारों अनुयोगों की संक्षिप्त विषय सामग्री को संक्षिप्तम रूप में सचित्र, सरस व सरल शैली में समझाने का प्रयास किया गया है|

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  Author / PublicationAcharya shrimad Vijay Jinottam Surishwarji Ma. Sa.
  ભાષાહિન્દી