શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સ્ટીલ માલા હૅંડ કાઉંટર (DZ01)

  ₹ 100.00
  ₹ 95.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  મંત્રોનો જાપ કરવાનો બીજો એક સારો વિકલ્પ છે હૅંડ  કાઉન્ટર.

  તેના પર મોટી ગણતરીઓ યાદ રાખવામાં સરળ છે (1-9999). તેમાં બેટરી શામેલ નથી.

  સમુહિક જાપ, હવાન, મોટા જાપ ગણતરીઓ જેવા પ્રસંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

  આની પણ પ્રભાવના કરી સાકાય છે

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  બૈિઠકા (આસાન) - પ્લેન કલર ચિત્ર

  બૈિઠકા (આસાન) - પ્લેન કલર

  samayik baithka, more info here..
  ₹ 50.00 થી
  વિધિ સહિત પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (હિન્દી) ચિત્ર
  મુપત્તિ સફેદ (DZ12) ચિત્ર
  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ ચિત્ર