શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સ્થાપનાજી

  ઉપલબ્ધતા: 6 સ્ટોકમાં
  ₹ 45.00
  ₹ 50.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  મંદિર પરંપરા મા સામયિક કરતા પેહલા સ્થાપનાચાર્ય ની સ્થાપના કરવા મા આવે છે.

  સ્થાપનાચાર્ય ની સમક્ષ આરાધના કરવાથી ક્રીયા હાજી દ્ર્ઢ બને છે.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ઓઘા સ્ટિકર ચિત્ર

  ઓઘા સ્ટિકર

  ₹ 15.00 ₹ 10.00
  સિશમ બ્રાસ સાપડા ચિત્ર
  મુપત્તિ (DZ07) ચિત્ર

  મુપત્તિ (DZ07)

  ₹ 25.00 ₹ 20.00
  ચરવળા સ્ટીલ દાંડી (DZ06) ચિત્ર