શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સિલ્વર પ્લેટ એન્ડ કટોરી (DZ01)

  ભાવો માટે કૉલ કરો
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  અરિહંત પરમાત્માની પૂજા કરવા માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાડા ધાતુ નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

  ઉચ્ચ ધાતુ મા સોના, ચાંદી, પિત્તળ અને જર્મન ચાંદી આવે છે.

  કોઈ પણ વ્યક્તિ જરૂરિયાત મુજબ રાખી શકે છે.

  અમે ક્વાલિટી નો ભરોસો આપે છે.

  * કિંમતો વર્તમાન મૂલ્ય પ્રમાણે અને વજન પ્રમાણે નક્કી થશે.*