શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  હૅંડ ફિંગર કાઉંટર (DZ1629)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-9970510555+91-8888885589
  ₹ 70.00
  ₹ 65.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  મંત્રોનો જાપ કરવાનો બીજો એક સારો વિકલ્પ છે હૅંડ  કાઉન્ટર.

  તેના પર મોટી ગણતરીઓ યાદ રાખવામાં સરળ છે.  આમા બૅટરી શામેલ છે.

  સમુહિક જાપ, હવાન, મોટા જાપ ગણતરીઓ જેવા પ્રસંગ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

  આની પણ પ્રભાવના કરી સાકાય છે