શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  અષ્ટલક્ષ્મી દર્શન ફ્રેમ (સાઈઝ - 12 x 4 ઇંચ)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321
  અષ્ટલક્ષ્મી દર્શન ફ્રેમ
  • ચાંદીની અષ્ટલક્ષ્મી એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં બંધાયેલી છે
  • કદ: 12 x 4 ઇંચ
  • તેને લટકાવવા માટે ફ્રેમની પાછળનો હૂક આપેલું
  • અષ્ટલક્ષ્મી એ દેવી લક્ષ્મી (આદિ, સંપત્તિ, ધન્ય, ગજ, સંતના, વીરા, વિજયા અને ઐશ્વર્યા) ના 8 સ્વરૂપોનો સમૂહ છે
  • આ ચિત્રો પરંપરાગત છે, છતાં પ્રસ્તુતિમાં આધુનિક છે, જે ભારતીય કલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે
  • તહેવારોની મોસમ, કોર્પોરેટ પ્રસંગો અને ઉજવણીઓ માટે ભવ્ય ભેટ
  ₹ 450.00
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  અષ્ટલક્ષ્મી દર્શન ફ્રેમ
  • ચાંદીની અષ્ટલક્ષ્મી એક ઉત્કૃષ્ટ ફ્રેમમાં બંધાયેલી છે
  • કદ: 12 x 4 ઇંચ
  • તેને લટકાવવા માટે ફ્રેમની પાછળનો હૂક આપેલું
  • અષ્ટલક્ષ્મી એ દેવી લક્ષ્મી (આદિ, સંપત્તિ, ધન્ય, ગજ, સંતના, વીરા, વિજયા અને ઐશ્વર્યા) ના 8 સ્વરૂપોનો સમૂહ છે
  • આ ચિત્રો પરંપરાગત છે, છતાં પ્રસ્તુતિમાં આધુનિક છે, જે ભારતીય કલાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે
  • તહેવારોની મોસમ, કોર્પોરેટ પ્રસંગો અને ઉજવણીઓ માટે ભવ્ય ભેટ