શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  અ હેન્ડબુક ઓફ જૈનોલોજી

  અંતર્વસ્તુ 

  1. જૈન ધર્મનો પરિચય
  2. બ્રહ્માંડની રચના અને આચરણ અથવા સંચાલન
  3. જીવનમાં ધર્મની આવશ્યકતા
  4. ધર્મની કસોટી
  5. શું જૈન ધર્મ વિશ્વ ધર્મ છે?.......
  ₹ 50.00
  ₹ 20.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  અંતર્વસ્તુ 

  1. જૈન ધર્મનો પરિચય
  2. બ્રહ્માંડની રચના અને આચરણ અથવા સંચાલન
  3. જીવનમાં ધર્મની આવશ્યકતા
  4. ધર્મની કસોટી
  5. શું જૈન ધર્મ વિશ્વ ધર્મ છે?.......
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  પાના 242
  લેખક આચાર્ય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી
  ભાષા અંગ્રેજી
  Prayukt Kitab Bhejnewale Shobha Kothari, Hinganghat