શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  આઓ જૈનીસમ સીખે

  बाल श्रावक-श्राविकाओं के स्वाध्याय हेतु हर स्थानक में प्रतिदिन शिविरों आओ का आयोजन किया जाता है।
  परन्तु शिविरों के लिये एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का अभाव है।
  आओ जैनिज़्म सीखें पुस्तक में वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार शिविरों के पाठ्यक्रम का संकलन किया गया है।
  साप्ताहिक शिविरों में एक घण्टा तीस मिनट के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिये पांच विभागों में बाँटा गया है।
  पूरी पुस्तक में 6 माह के शिविरों का पाठ्यक्रम है।
  पुस्तक में लगभग 200 से अधिक रंगीन चित्र हैं।
  ઉપલબ્ધતા: 4 સ્ટોકમાં
  ₹ 800.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  बाल श्रावक-श्राविकाओं के स्वाध्याय हेतु हर स्थानक में प्रतिदिन शिविरों आओ का आयोजन किया जाता है।
  परन्तु शिविरों के लिये एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का अभाव है।
  आओ जैनिज़्म सीखें पुस्तक में वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार शिविरों के पाठ्यक्रम का संकलन किया गया है।
  साप्ताहिक शिविरों में एक घण्टा तीस मिनट के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिये पांच विभागों में बाँटा गया है।
  पूरी पुस्तक में 6 माह के शिविरों का पाठ्यक्रम है।
  पुस्तक में लगभग 200 से अधिक रंगीन चित्र हैं।
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશનશાસ્ત્રી સુરેશ મુનિ
  ભાષાહિન્દી