શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  આરતી, મંગલ દિયા (મીનાકરી)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321
  અરિહંત પરમાત્માની તમામ પૂજા ભક્તિ કર્યા પછી, આરતી પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
  આરતી અને મંગલ દિયા પર્યાવરણને સકારાત્મક ઉર્જા આપે છે.
  આપણે વાસ્તવિક સત્ય મેળવવા માટે મનુષ્ય ભવ અને ધર્મ આપવા બદલ ભગવાનનો આભાર માનીએ છીએ,
  અંધકાર નો નાશ કરી .પ્રકાશ આપે છે, ભગવાન બદ્ધા લોક મા પુજનીય છે.
  પ્રભુ ભક્તિ આપણને મોક્ષ આપી શકે છે, આપડે દરેક જીવો નુ અને વિશ્વ નાજીવો નુ મંગલ થાયે ઍજ પ્રાર્થના કરિયે છે.
  ₹ 1,500.00
  ₹ 1,299.00
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  અરિહંત પરમાત્માની તમામ પૂજા ભક્તિ કર્યા પછી, આરતી પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
  આરતી અને મંગલ દિયા પર્યાવરણને સકારાત્મક ઉર્જા આપે છે.
  આપણે વાસ્તવિક સત્ય મેળવવા માટે મનુષ્ય ભવ અને ધર્મ આપવા બદલ ભગવાનનો આભાર માનીએ છીએ,
  અંધકાર નો નાશ કરી .પ્રકાશ આપે છે, ભગવાન બદ્ધા લોક મા પુજનીય છે.
  પ્રભુ ભક્તિ આપણને મોક્ષ આપી શકે છે, આપડે દરેક જીવો નુ અને વિશ્વ નાજીવો નુ મંગલ થાયે ઍજ પ્રાર્થના કરિયે છે.
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  મીનાકારી ધૂપ દીપ સેટ ચિત્ર

  મીનાકારી ધૂપ દીપ સેટ

  ₹ 3,000.00 ₹ 2,875.00
  પંખા - મેટલ ચિત્ર

  પંખા - મેટલ

  ભાવો માટે કૉલ કરો