શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કચરી

  કાચરી એક શાકભાજી છે જે કાકડીની જંગલી જાત છે, જે વેલા પર ઉગે છે. તે એક તરબૂચ જેવું લાગે છે પરંતુ તેનું કદ નાનું અને નિસ્તેજ પીળો છે. તે અંદર ઘણાં બીજ અને ખૂબ જ ઓછી માંસ ધરાવે છે. તે શુષ્ક, ડુંગરાળ વિસ્તારોમાં ઉગે છે, જો કે, સામાન્ય રીતે પાકની જેમ ખેતી થતી નથી. તાજી કાચરી વિપુલ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, જ્યાં તે શાકભાજી, અથાણાંમાં અથવા ચટણી તરીકે સામાન્ય રીતે વિસર્જન કરવામાં આવે છે.જોકે કોર્ટ સુકા અને ભૂમિ છે અને તે ખાટાના એજન્ટ તેમજ માંસના ટેન્ડર તરીકે ભારતમાં સર્વત્ર ઉપલબ્ધ છે.
   
  આરોગ્ય સુવિધાઓ
  • ખંજવાળ, કાંટાદાર તાપ, ઉકાળો, પલંગ જેવા ત્વચાની સ્થિતિમાં કચરીમાં ફાયદાકારક ગુણધર્મો છે
  • કાનના દુખાવામાં રાહત આપવામાં પણ મદદ કરે છે.
   
   
  *
  ₹ 60.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  કાચરી એક શાકભાજી છે જે કાકડીની જંગલી જાત છે, જે વેલા પર ઉગે છે. તે એક તરબૂચ જેવું લાગે છે પરંતુ તેનું કદ નાનું અને નિસ્તેજ પીળો છે. તે અંદર ઘણાં બીજ અને ખૂબ જ ઓછી માંસ ધરાવે છે. તે શુષ્ક, ડુંગરાળ વિસ્તારોમાં ઉગે છે, જો કે, સામાન્ય રીતે પાકની જેમ ખેતી થતી નથી. તાજી કાચરી વિપુલ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, જ્યાં તે શાકભાજી, અથાણાંમાં અથવા ચટણી તરીકે સામાન્ય રીતે વિસર્જન કરવામાં આવે છે.જોકે કોર્ટ સુકા અને ભૂમિ છે અને તે ખાટાના એજન્ટ તેમજ માંસના ટેન્ડર તરીકે ભારતમાં સર્વત્ર ઉપલબ્ધ છે.
   
  આરોગ્ય સુવિધાઓ
  • ખંજવાળ, કાંટાદાર તાપ, ઉકાળો, પલંગ જેવા ત્વચાની સ્થિતિમાં કચરીમાં ફાયદાકારક ગુણધર્મો છે
  • કાનના દુખાવામાં રાહત આપવામાં પણ મદદ કરે છે.
   
   
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ ચિત્ર

  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ

  ₹ 9.00 થી
  કેર ચિત્ર

  કેર

  ₹ 355.00
  સાંગરી ચિત્ર

  સાંગરી

  ₹ 210.00
  બેબી સાફરોન (કેસર) ) - 1gm ચિત્ર

  બેબી સાફરોન (કેસર) ) - 1gm

  ભાવો માટે કૉલ કરો