શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કપળ પૂજા સેટ

  Couple Pooja Jodi With Chaniya Choli

  • Chaniya Size - 42 Inch
  • Chaniya Length - 41 Inch
  • Dhoti - 4 Meter
  • Khesh - 2.80 Meter
  • Dupatta - 2.75 Meter
  ₹ 3,600.00
  ₹ 2,690.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Couple Pooja Jodi With Chaniya Choli

  • Chaniya Size - 42 Inch
  • Chaniya Length - 41 Inch
  • Dhoti - 4 Meter
  • Khesh - 2.80 Meter
  • Dupatta - 2.75 Meter
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલ કૉટન