શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કારેલુ

  પૂજ્ય અભયશેખર વિજય જી દ્વારા લીખીત પુસ્તક. જીવન કેવુ જિવુ ઈ જણાવે छे.

  જ્યારે ઉદાસી હોય ત્યારે શું કરવું, ખરાબ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે સમતા રાખવી.

  *
  ઉપલબ્ધતા: 99 સ્ટોકમાં
  ₹ 30.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  પૂજ્ય અભયશેખર વિજય જી દ્વારા લીખીત પુસ્તક. જીવન કેવુ જિવુ ઈ જણાવે छे.

  જ્યારે ઉદાસી હોય ત્યારે શું કરવું, ખરાબ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે સમતા રાખવી.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન આચાર્ય વિજય અભયશેખરસૂરિ
  ભાષા હિન્દી, ગુજરાતી