શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  કલર સેલ્ફ ડિઝાઇન પૂજા જોડ

  Pure cotton color self-design pooja jod

  • Fabric - 100% pure cotton best quality 
  • Size - dhoti size 4mts Khesh size 2.75mts 
  • Wash care - hand wash only
  • Special for regular wear
  *
  ₹ 1,535.00
  ₹ 2,000.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  Pure cotton color self-design pooja jod

  • Fabric - 100% pure cotton best quality 
  • Size - dhoti size 4mts Khesh size 2.75mts 
  • Wash care - hand wash only
  • Special for regular wear
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલકૉટન
  લંબાઈDhoti 4 mt & Khesh 2.75 mt