શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ગોક્ષુરાદિ ચૂર્ણ - 50 ગ્રામ

  લાભ -
  પથરી, બલ્જીસ, કીડની, ડાયાબીટીસ, ચામડી વગેરે રોગોમાં ફાયદાકારક છે.

  મુખ્ય ઘટક -
  બિયાં સાથેનો દાણો, તાળવું મખાના, શતાવરી, કૌંચના બીજ,
  નંગવાલા, અટીબાલા સમાન માત્રામાં.

  ઉપયોગી પદ્ધતિ -
  તબીબી સલાહ મુજબ
  1 ટીસ્પૂન પાવડર ખાંડ કેન્ડી હૂંફાળા દૂધ સાથે
  મિક્સ કરીને સેવન કરો.
  ₹ 40.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  લાભ -
  પથરી, બલ્જીસ, કીડની, ડાયાબીટીસ, ચામડી વગેરે રોગોમાં ફાયદાકારક છે.

  મુખ્ય ઘટક -
  બિયાં સાથેનો દાણો, તાળવું મખાના, શતાવરી, કૌંચના બીજ,
  નંગવાલા, અટીબાલા સમાન માત્રામાં.

  ઉપયોગી પદ્ધતિ -
  તબીબી સલાહ મુજબ
  1 ટીસ્પૂન પાવડર ખાંડ કેન્ડી હૂંફાળા દૂધ સાથે
  મિક્સ કરીને સેવન કરો.