શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ગૌતમ સ્વામીજી મૂર્તિ (સાઈઝ - 5 ઇંચ)

  • મોહક ભગવાન ગૌતમ સ્વામીની રેડિયમથી બનેલી મૂર્તિ
  • સાઈઝ - 5 ઇંચ
  • લગ્નની વર્ષગાંઠ, માતા-પિતા, મધર્સ ડે, બર્થ ડે, હોમ પ્રવેશ, ઓફિસ/દુકાન ખોલતી લગ્નની લેખિત ભેટ, પર્યુષણ મહાપર્વ, ગૌતમ સ્વામી જયંતિ જેવા તહેવારોના પ્રસંગો માટે તે શ્રેષ્ઠ ભેટ છે
  • સાદી અને આકર્ષક આર્ટ જે સજાવટ માટે ઘરમાં ગમે ત્યાં મૂકી શકાય છે
  ₹ 890.00
  ₹ 680.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • મોહક ભગવાન ગૌતમ સ્વામીની રેડિયમથી બનેલી મૂર્તિ
  • સાઈઝ - 5 ઇંચ
  • લગ્નની વર્ષગાંઠ, માતા-પિતા, મધર્સ ડે, બર્થ ડે, હોમ પ્રવેશ, ઓફિસ/દુકાન ખોલતી લગ્નની લેખિત ભેટ, પર્યુષણ મહાપર્વ, ગૌતમ સ્વામી જયંતિ જેવા તહેવારોના પ્રસંગો માટે તે શ્રેષ્ઠ ભેટ છે
  • સાદી અને આકર્ષક આર્ટ જે સજાવટ માટે ઘરમાં ગમે ત્યાં મૂકી શકાય છે
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  Height 5 ઇંચ
  મુખ્ય મેટીરિયલ રેડિયમ
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  દાદા ગુરૂદેવજી (સાઈઝ - 5 ઇંચ) ચિત્ર

  દાદા ગુરૂદેવજી (સાઈઝ - 5 ઇંચ)

  ₹ 530.00
  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી ચિત્ર

  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી

  ₹ 70.00