શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  જૈનીસમ એન્ડ એન્વિરોન્મેન્ટ સેરીએસ

  आज सभी देश विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 2600 साल पहले भगवान महावीर ने इस विषय पर प्रकाश डाला है।

  उन्होंने कहा कि पृथ्वी, वनस्पति, जल, वायु आदि की रक्षा के लिए पहला कदम हमेशा से अहिंसा ही है।

  भगवान महावीर के सिद्धांत को आसान समझ भाषा में दिया गया है, यह जानने के लिए कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करे इसकी जानकारी दी है. रंगीन चार्ट और चित्रों के साथ यह किताब बच्चो को समजाने के लिए दर्शाए है.

  शीबीर, जन्मदिन, पाठशाला प्रभावना इत्यादि के लिए यह पुस्तक उपहार के लिए बहुत ही योग्य है।

  इसमें एक ही पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा शामिल हैं।

  ઉપલબ્ધતા: 1 સ્ટોકમાં
  ₹ 225.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  आज सभी देश विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 2600 साल पहले भगवान महावीर ने इस विषय पर प्रकाश डाला है।

  उन्होंने कहा कि पृथ्वी, वनस्पति, जल, वायु आदि की रक्षा के लिए पहला कदम हमेशा से अहिंसा ही है।

  भगवान महावीर के सिद्धांत को आसान समझ भाषा में दिया गया है, यह जानने के लिए कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करे इसकी जानकारी दी है. रंगीन चार्ट और चित्रों के साथ यह किताब बच्चो को समजाने के लिए दर्शाए है.

  शीबीर, जन्मदिन, पाठशाला प्रभावना इत्यादि के लिए यह पुस्तक उपहार के लिए बहुत ही योग्य है।

  इसमें एक ही पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा शामिल हैं।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  માહિતી Set of 5 Books
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  વિધિ સહિત પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (હિન્દી) ચિત્ર
  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ ચિત્ર

  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ

  ₹ 80.00