શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  જેલર

  પૂજ્ય અભયશેખર વિજય જી દ્વારા લીખીત પુસ્તક. જીવન કેવુ જિવુ ઈ જણાવે छे.

  જ્યારે ઉદાસી હોય ત્યારે શું કરવું, ખરાબ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે સમતા રાખવી.

  કેમ મારા સાથેજ આવુ થાય છે? કેમ મને અજ સહન કરવુ પડે છે?

  ઍક માસ્ટર પીસ માનસિક શાંતિ માટે.

  *
  ઉપલબ્ધતા: ઉપલબ્ધ છે
  ₹ 50.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  પૂજ્ય અભયશેખર વિજય જી દ્વારા લીખીત પુસ્તક. જીવન કેવુ જિવુ ઈ જણાવે छे.

  જ્યારે ઉદાસી હોય ત્યારે શું કરવું, ખરાબ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે સમતા રાખવી.

  કેમ મારા સાથેજ આવુ થાય છે? કેમ મને અજ સહન કરવુ પડે છે?

  ઍક માસ્ટર પીસ માનસિક શાંતિ માટે.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન આચાર્ય વિજય અભયશેખર સુરી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી દિવસીય રાઈય પ્રતિક્રમણ સૂત્રો ચિત્ર
  સ્થાપનાજી ચિત્ર

  સ્થાપનાજી

  ₹ 40.00 થી
  Barsa સૂત્ર (Prakrut Bhasha) ચિત્ર

  Barsa સૂત્ર (Prakrut Bhasha)

  ₹ 200.00
  શ્રી ધન ધૂપ (ચંદન) ચિત્ર

  શ્રી ધન ધૂપ (ચંદન)

  ₹ 420.00 ₹ 357.00