શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  તપ કરે ભવપાર

  जैनागम शास्त्रों में अन्याय तपों का उल्लेख हैं ; उनमें से लगभग  140  तप 

  का उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। यह व्यवस्था साधक की सुविधा की दृष्टी से 

  की गयी है। किसी भी साधक को विविध तपस्याओं की विधि की जानकारी इस एक 

  पुस्तक से ही प्राप्त हो सकेगी। इस पुस्तक आधार पर बताई गयी विधि से साधना करने 

  पर तप साधक को आत्मजागृति को नयी  दिशा मिलेगी।   

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ₹ 50.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  जैनागम शास्त्रों में अन्याय तपों का उल्लेख हैं ; उनमें से लगभग  140  तप 

  का उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। यह व्यवस्था साधक की सुविधा की दृष्टी से 

  की गयी है। किसी भी साधक को विविध तपस्याओं की विधि की जानकारी इस एक 

  पुस्तक से ही प्राप्त हो सकेगी। इस पुस्तक आधार पर बताई गयी विधि से साधना करने 

  पर तप साधक को आत्मजागृति को नयी  दिशा मिलेगी।   

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  પાના 100
  ભાષા Hindi
  લેખક / પ્રકાશન શ્રી યતીન્દ્રસૂરિ સાહિત્ય પ્રકાશન ટ્રસ્ટ
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  વિધિ સહિત પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (હિન્દી) ચિત્ર
  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ ચિત્ર

  શ્રી સુધારાસ સ્તવન સંગ્રહ

  ₹ 100.00
  વિવિધ પુજાસંગ્રહ - સ્માલ ચિત્ર

  વિવિધ પુજાસંગ્રહ - સ્માલ

  ₹ 100.00
  સચિત્ર ભક્તામર સ્તોત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર ભક્તામર સ્તોત્ર

  ₹ 500.00