શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પક્શાલ કલશ પ્લેન

  દ્રવ્ય પૂજાની એક ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી અને સુંદર ક્ષણ એ અરિહંત પરમાત્માનું પ્રક્ષાલ (અભિષેક) કરવુ છે.

  આત્મપ્રક્ષાલન કરવા માટે પ્રભુ નુ પ્રક્ષાલ કરિયે છે.

  આત્મ પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાર્થના પૂજા કરવામાં આવે છે.

  પ્રભુ નુ પ્રક્શાલ કરતા ઈ ભાવ ભવીયે કે જેમ તમે તમારા આત્મા પર થી કર્મો ની ધોઈ લીધા ઍમ આપણે પણ અમારા આત્મા પર લાગેલા મેલ ની ધોઈલૈયે.

  ખૂબ જ સુંદર પ્રક્ષાલ કલશ જર્મન સિલ્વર મેટીરિયલ મા.

  નવીનતમ ઉપલબ્ધ ડિઝાઇન માટે અમને સંપર્ક કરો.

  *
  ભાવો માટે કૉલ કરો
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  દ્રવ્ય પૂજાની એક ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી અને સુંદર ક્ષણ એ અરિહંત પરમાત્માનું પ્રક્ષાલ (અભિષેક) કરવુ છે.

  આત્મપ્રક્ષાલન કરવા માટે પ્રભુ નુ પ્રક્ષાલ કરિયે છે.

  આત્મ પ્રાર્થના કરવા માટે પ્રાર્થના પૂજા કરવામાં આવે છે.

  પ્રભુ નુ પ્રક્શાલ કરતા ઈ ભાવ ભવીયે કે જેમ તમે તમારા આત્મા પર થી કર્મો ની ધોઈ લીધા ઍમ આપણે પણ અમારા આત્મા પર લાગેલા મેલ ની ધોઈલૈયે.

  ખૂબ જ સુંદર પ્રક્ષાલ કલશ જર્મન સિલ્વર મેટીરિયલ મા.

  નવીનતમ ઉપલબ્ધ ડિઝાઇન માટે અમને સંપર્ક કરો.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  મુખ્ય મેટીરિયલ German Silver
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  પૂજા કટોરી ચિત્ર

  પૂજા કટોરી

  ₹ 25.00 થી