શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પૂજા જોડ

  • ઉચ્ચ ગુણવત્તાની વસ્તુઓ
  • સંપૂર્ણ કદ 100% શુદ્ધ કપાસ
  • બોર્ડર પણ કામની ધોતી અને ફુલ લખનૌ એમ્બ્રોઈડરી ઢેશો ફક્ત
  • હાથ ધોવા/ડ્રાય ક્લીન કરશો નહીં
  *
  ₹ 3,200.00
  ₹ 2,999.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • ઉચ્ચ ગુણવત્તાની વસ્તુઓ
  • સંપૂર્ણ કદ 100% શુદ્ધ કપાસ
  • બોર્ડર પણ કામની ધોતી અને ફુલ લખનૌ એમ્બ્રોઈડરી ઢેશો ફક્ત
  • હાથ ધોવા/ડ્રાય ક્લીન કરશો નહીં
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા

  કિડ્સ પૂજા જોડ - સાઈઝ 38

  ₹ 920.00

  કિડ્સ પૂજા જોડ - સાઈઝ 22

  ₹ 600.00 ₹ 350.00

  કિડ્સ પૂજા જોડ - સાઈઝ 26

  ₹ 750.00 ₹ 460.00

  પૂજા જોડ

  ₹ 1,900.00 ₹ 1,830.00