શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પૂજા થાળી અને કટોરી - ડાયમન્ડ વર્ક

  અમારી પાસે જર્મન સિલ્વર અને અન્ય ધાતુ મા પણ પૂજા થાળીની વિવિધતા પ્રકાર અને સાઇજ઼ છે.

  ઉપલબ્ધતા: 99 સ્ટોકમાં
  ભાવો માટે કૉલ કરો
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  અમારી પાસે જર્મન સિલ્વર અને અન્ય ધાતુ મા પણ પૂજા થાળીની વિવિધતા પ્રકાર અને સાઇજ઼ છે.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  રંગ
   
  માપ 4 Inch
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  પક્શાલ કલશ ચિત્ર

  પક્શાલ કલશ

  ₹ 350.00 ₹ 250.00
  વારાકુચી ચિત્ર

  વારાકુચી

  ₹ 90.00