શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પાણી પુરી મસાલા

  • A perfect blend of pure spices
  • Enhances the taste of your dish
  • Fresh, healthy and 100% natural
  • Tasty and good for your health
  • No artificial colours
  • No added preservatives

   

  Ingredients

  Pudina, Black & White Salt, Dry Mango, Cumin, Red Chilli, Black Pepper, Citri Acid, Mint Leaves, Sonth etc.

   

  Note :- You can drink this delicious water of pani puri in indigestion.

  ₹ 70.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 2 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  • A perfect blend of pure spices
  • Enhances the taste of your dish
  • Fresh, healthy and 100% natural
  • Tasty and good for your health
  • No artificial colours
  • No added preservatives

   

  Ingredients

  Pudina, Black & White Salt, Dry Mango, Cumin, Red Chilli, Black Pepper, Citri Acid, Mint Leaves, Sonth etc.

   

  Note :- You can drink this delicious water of pani puri in indigestion.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન200 gm
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Jeeravan પાપડ મસાલા ચિત્ર

  Jeeravan પાપડ મસાલા

  ₹ 110.00
  ફ્રુઇત ચેટ મસાલા ચિત્ર

  ફ્રુઇત ચેટ મસાલા

  ₹ 95.00
  નીબું શિકંજી મસાલા ચિત્ર

  નીબું શિકંજી મસાલા

  ₹ 115.00
  છાછ મસાલા ચિત્ર

  છાછ મસાલા

  ₹ 70.00