શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પ્રીમિયમ ધૂપ સ્ટિક્સ - બલ્ક

  મંદિરોમાં રોજિંદા ઉપયોગ માટે પ્રીમિયમ ધૂપ. વસંત ધૂપ લાકડીઓનાં ઉત્પાદનો કેસર, ચંદન, કેવડા, મોગરા અને અન્ય જેવા કુદરતી સુગંધ સાથે દૈનિક બાઈસ માટે શ્રેષ્ઠ અને નિયમિત રેન્જ લાવે છે.

  પ્રાકૃતિક ધૂપ સુગંધ માનસિક તનાઓ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે, મન્ન પ્રફુલિત બનાવે છે અને તમારા ઘર, ઑફીસ અને મંદિરોમાં સકારાત્મક વાઇબ્સ વધારે છે. દિવસભર ધ્યાન અને અન્ય આધ્યાત્મિક અભ્યાસ દરમિયાન મા સરસ વાતાવરણ બનવા માટે મદદ કરે છે.

  *
  ₹ 390.00
  ₹ 450.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  મંદિરોમાં દૈનિક ઉપયોગ માટે પ્રીમિયમ ડોપ લાકડીઓ ઉપલબ્ધ છે. જથ્થાબંધ દરો પર ઉપલબ્ધ ઘણી હળવા કુદરતી સુગંધ.
  વર્ણન

  મંદિરોમાં રોજિંદા ઉપયોગ માટે પ્રીમિયમ ધૂપ. વસંત ધૂપ લાકડીઓનાં ઉત્પાદનો કેસર, ચંદન, કેવડા, મોગરા અને અન્ય જેવા કુદરતી સુગંધ સાથે દૈનિક બાઈસ માટે શ્રેષ્ઠ અને નિયમિત રેન્જ લાવે છે.

  પ્રાકૃતિક ધૂપ સુગંધ માનસિક તનાઓ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે, મન્ન પ્રફુલિત બનાવે છે અને તમારા ઘર, ઑફીસ અને મંદિરોમાં સકારાત્મક વાઇબ્સ વધારે છે. દિવસભર ધ્યાન અને અન્ય આધ્યાત્મિક અભ્યાસ દરમિયાન મા સરસ વાતાવરણ બનવા માટે મદદ કરે છે.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  વજન1KG
  બ્રાંડAditya (Vasant Dhoop Sticks)
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ ચિત્ર

  સ્થાનકવાસી મુપત્તિ

  ₹ 20.00 ₹ 13.00 થી
  રક્ષા પોટલી ચિત્ર

  રક્ષા પોટલી

  ₹ 200.00 ₹ 120.00
  રક્ષા પોટલી (કલર - રેડ એન્ડ ગોલ્ડન) ચિત્ર

  રક્ષા પોટલી (કલર - રેડ એન્ડ ગોલ્ડન)

  ₹ 200.00 ₹ 120.00

  રક્ષા પોટલી

  ₹ 25.00 ₹ 12.00 થી