શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પાર્શ્વ પ્રેમ મ્યુઝિક પ્લેયર

   

   

     1919-स्तवन पाश्व प्रेम म्यूजिक प्लेयर 

  *जैन वर्ल्ड*

   👉 नवसमरण, नाकोड़ा जी और मणिभद्रवीरजी के भक्ति गीत

   👉 भक्तामर स्तोत्र

   👉 तेरापंथ 

   👉 दिगंबर 

   👉 स्वानकवासी 

   👉 श्रीपाल मयना रास 

   👉 दिवाली चोपड़ा पूजन विधि 

   👉 दीक्षा भक्तिगीत, शांति स्त्रोत्र आनंद घन चोवीशी 

   👉 धर्म चक्र वंदना वली, पर्युषण पर्व स्तवन 

  _________________________________________________

     1919-Stavans Pashva Prem Music Player

  *Jain World*

   👉 Devotional songs of Navsamran, Nakoda Ji and Manibhadravirji

   👉 Bhaktamar Stotra

   👉 Terapanth

   👉 Digambar

  👉 Swanakwasi

  👉 Shreepal Mayana Ras

  👉 Dipawli Chopda Poojan Vidhi

  👉 Diksha Bhaktigeet, Shanti Strotra Aanand Ghan Chovishi

  👉 Dharm Chakra Vandana Vali, Paryushan Parv Stavan

   

   Additional info:- LED FLASHLIGHT,  USB Slot, Memory card slot, Earphone jack & Charging point. 

   Warranty:- The warranty is covered under company norms. E & EO.

  ઉપલબ્ધતા: 12 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,500.00
  ₹ 1,350.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

   

   

     1919-स्तवन पाश्व प्रेम म्यूजिक प्लेयर 

  *जैन वर्ल्ड*

   👉 नवसमरण, नाकोड़ा जी और मणिभद्रवीरजी के भक्ति गीत

   👉 भक्तामर स्तोत्र

   👉 तेरापंथ 

   👉 दिगंबर 

   👉 स्वानकवासी 

   👉 श्रीपाल मयना रास 

   👉 दिवाली चोपड़ा पूजन विधि 

   👉 दीक्षा भक्तिगीत, शांति स्त्रोत्र आनंद घन चोवीशी 

   👉 धर्म चक्र वंदना वली, पर्युषण पर्व स्तवन 

  _________________________________________________

     1919-Stavans Pashva Prem Music Player

  *Jain World*

   👉 Devotional songs of Navsamran, Nakoda Ji and Manibhadravirji

   👉 Bhaktamar Stotra

   👉 Terapanth

   👉 Digambar

  👉 Swanakwasi

  👉 Shreepal Mayana Ras

  👉 Dipawli Chopda Poojan Vidhi

  👉 Diksha Bhaktigeet, Shanti Strotra Aanand Ghan Chovishi

  👉 Dharm Chakra Vandana Vali, Paryushan Parv Stavan

   

   Additional info:- LED FLASHLIGHT,  USB Slot, Memory card slot, Earphone jack & Charging point. 

   Warranty:- The warranty is covered under company norms. E & EO.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  માપ H 6 x W 4 (Inches)
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  કેસર ચંદન ધૂપ સ્ટિક્સ ચિત્ર

  કેસર ચંદન ધૂપ સ્ટિક્સ

  ₹ 43.00 થી
  સ્થાપનાજી - એક્રેલિક ચિત્ર

  સ્થાપનાજી - એક્રેલિક

  ₹ 140.00 થી