શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  પાર્શ્વ પ્રેમ મ્યુઝિક પ્લેયર

  1919-स्तवन पाश्व प्रेम म्यूजिक प्लेयर 
  जैन वर्ल्ड

   👉 नवसमरण, नाकोड़ा जी और मणिभद्रवीरजी के भक्ति गीत

   👉 भक्तामर स्तोत्र

   👉 तेरापंथ 

   👉 दिगंबर 

   👉 स्वानकवासी 

   👉 श्रीपाल मयना रास 

   👉 दिवाली चोपड़ा पूजन विधि 

   👉 दीक्षा भक्तिगीत, शांति स्त्रोत्र आनंद घन चोवीशी 

   👉 धर्म चक्र वंदना वली, पर्युषण पर्व स्तवन 

  _________________________________________________

     1919-Stavans Pashva Prem Music Player

  Jain World

   👉 Devotional songs of Navsamran, Nakoda Ji and Manibhadravirji

   👉 Bhaktamar Stotra

   👉 Terapanth

   👉 Digambar

  👉 Swanakwasi

  👉 Shreepal Mayana Ras

  👉 Dipawli Chopda Poojan Vidhi

  👉 Diksha Bhaktigeet, Shanti Strotra Aanand Ghan Chovishi

  👉 Dharm Chakra Vandana Vali, Paryushan Parv Stavan

  Key Features:-

  2000 + Jain Bhakti Songs
  Long Battery Life
  USB Port
  LED Torch
  Easy to operate
  Music player with FM radio

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321  ઉપલબ્ધતા: 1 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,700.00
  ₹ 1,350.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  1919-स्तवन पाश्व प्रेम म्यूजिक प्लेयर 
  जैन वर्ल्ड

   👉 नवसमरण, नाकोड़ा जी और मणिभद्रवीरजी के भक्ति गीत

   👉 भक्तामर स्तोत्र

   👉 तेरापंथ 

   👉 दिगंबर 

   👉 स्वानकवासी 

   👉 श्रीपाल मयना रास 

   👉 दिवाली चोपड़ा पूजन विधि 

   👉 दीक्षा भक्तिगीत, शांति स्त्रोत्र आनंद घन चोवीशी 

   👉 धर्म चक्र वंदना वली, पर्युषण पर्व स्तवन 

  _________________________________________________

     1919-Stavans Pashva Prem Music Player

  Jain World

   👉 Devotional songs of Navsamran, Nakoda Ji and Manibhadravirji

   👉 Bhaktamar Stotra

   👉 Terapanth

   👉 Digambar

  👉 Swanakwasi

  👉 Shreepal Mayana Ras

  👉 Dipawli Chopda Poojan Vidhi

  👉 Diksha Bhaktigeet, Shanti Strotra Aanand Ghan Chovishi

  👉 Dharm Chakra Vandana Vali, Paryushan Parv Stavan

  Key Features:-

  2000 + Jain Bhakti Songs
  Long Battery Life
  USB Port
  LED Torch
  Easy to operate
  Music player with FM radio

  For bulk orders, please WhatsApp us at +91 8956355471, +91 9511889321  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  માપ H 6 x W 4 (Inches)
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  બેબી સાફરોન (કેસર) - 50MG ચિત્ર

  બેબી સાફરોન (કેસર) - 50MG

  ₹ 16.00 થી
  કેસર ચંદન ધૂપ સ્ટિક્સ ચિત્ર

  કેસર ચંદન ધૂપ સ્ટિક્સ

  ₹ 43.00 થી
  જેલર ચિત્ર

  જેલર

  ₹ 70.00
  સ્ટીલ માલા હૅંડ કાઉંટર ચિત્ર

  સ્ટીલ માલા હૅંડ કાઉંટર

  ₹ 85.00 થી