શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  મીનાકારી કેસર કટોરી

  • મંદિરના વાસણોમાં મીનકારી કામ નુ એક નવો ટ્રેન્ડ છે.
  • આ ઍક ઉચ્ચ ધાતુ મા બનાવમા આવે છે.
  • ખૂબ આકર્ષક અને સમૃદ્ધ લાગે છે, દેરાસર ની શોભા વધારે છે.
  • તેનો ઉપયોગ પ્રક્ષાલ જાલ અથવા કેસર રાખવા માટે થઈ શકે છે.
  ₹ 1,400.00
  ₹ 1,299.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન
  • મંદિરના વાસણોમાં મીનકારી કામ નુ એક નવો ટ્રેન્ડ છે.
  • આ ઍક ઉચ્ચ ધાતુ મા બનાવમા આવે છે.
  • ખૂબ આકર્ષક અને સમૃદ્ધ લાગે છે, દેરાસર ની શોભા વધારે છે.
  • તેનો ઉપયોગ પ્રક્ષાલ જાલ અથવા કેસર રાખવા માટે થઈ શકે છે.