શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  યાતના

  इस पुस्तक में 'यतना' का अर्थ समझाते हुए बालकों
  को यतनापूर्वक जीवदया का करने का संदेश दिया है।
  जीवों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए और उन्हें
  बचाने का प्रयास कैसे करना चाहिए। सुन्दर रंगीन
  चित्रों के माध्यम से बताया गया है। बालकों एवं युवकों
  को जैनधर्म के नैतिक मूल्य (horal Values) सिखाने
  वाली महत्वपूर्ण पुस्तक |

  आर्ट पेपर पर मल्टीकलर में
  प्रकाशित। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध। 

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  *
  ઉપલબ્ધતા: ઉપલબ્ધ છે
  ₹ 75.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  इस पुस्तक में 'यतना' का अर्थ समझाते हुए बालकों
  को यतनापूर्वक जीवदया का करने का संदेश दिया है।
  जीवों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए और उन्हें
  बचाने का प्रयास कैसे करना चाहिए। सुन्दर रंगीन
  चित्रों के माध्यम से बताया गया है। बालकों एवं युवकों
  को जैनधर्म के नैतिक मूल्य (horal Values) सिखाने
  वाली महत्वपूर्ण पुस्तक |

  आर्ट पेपर पर मल्टीकलर में
  प्रकाशित। हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध। 

  Note:- Rs.20 handling charges are included in the shipping amount.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન મુનિ જયકિર્તી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર આચાર્ય શ્રી રાજેન્દ્ર સુરી ચિત્ર
  સચિત્ર કથા કિતાબ (સેટ 5 કિતાબ) ચિત્ર

  સચિત્ર કથા કિતાબ (સેટ 5 કિતાબ)

  ₹ 350.00