શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત

  उपयोग विधि -
  प्रभावित स्थान को लेप टिकिया से धोकर
  शतधौत को हल्के हाथ से लगायें।

  लाभ -
  चेहरे की चमक बढ़ाये, त्वचा कोबक्टेरिया, फंगस इन्फेक्शन झुर्रियों को दूर करें, सभी त्वचा रोगोंमें  लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गिर गौ घतृ , हरड़, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा,
  दारुहली, नींबू, जल 

  *
  ₹ 170.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  उपयोग विधि -
  प्रभावित स्थान को लेप टिकिया से धोकर
  शतधौत को हल्के हाथ से लगायें।

  लाभ -
  चेहरे की चमक बढ़ाये, त्वचा कोबक्टेरिया, फंगस इन्फेक्शन झुर्रियों को दूर करें, सभी त्वचा रोगोंमें  लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  गिर गौ घतृ , हरड़, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा,
  दारुहली, नींबू, जल 

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 30gm  ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Eye Drop (शान्तिधारा आयुर्वेदिक ऑय ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  Shantidhara Ayurvedic Ear Drop (शांतिधारा आयुवैदिक एअर ड्राप) - 10ml ચિત્ર
  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી. ચિત્ર

  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી.

  ₹ 110.00