શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા કેશ તેલ - 100 મી. લી.

  लाभ -
  बालों को मजबूत बनाये, झड़ने से रोके एवं नए बाल ऊँगाने में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  तिल का तैल, गौमय, रीठा, आँवला, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राम्ही एवं अन्य प्राकृतिक औषधियाँ।

  उपयोग विधि -
  बालों की जड़ों में अँगुलियों से लगायें।

   

  ₹ 110.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  लाभ -
  बालों को मजबूत बनाये, झड़ने से रोके एवं नए बाल ऊँगाने में लाभकारी।

  मुख्य घटक -
  तिल का तैल, गौमय, रीठा, आँवला, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राम्ही एवं अन्य प्राकृतिक औषधियाँ।

  उपयोग विधि -
  बालों की जड़ों में अँगुलियों से लगायें।

   

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત ચિત્ર

  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત

  ₹ 170.00
  શાંતિધારા બ્રહ્મ રસાયણ ચિત્ર

  શાંતિધારા બ્રહ્મ રસાયણ

  ₹ 270.00
  Shantidhara Ayurvedic Tooth Powder (शांतिधारा आयुर्वेदिक टूथ पाउडर) ચિત્ર