શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા બાઈલોના ઘી

  શાંતિધારા ગીર ગૌશાળામાં દેશી ગીર ગાયનું ઘી બનાવવામાં આવે છે.

  શાંતિધારા ગીરને ગાયના ઘીથી થતા ફાયદા
  👉આ ઘી ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ, કેન્સર, હાઈ બ્લડપ્રેશર જેવા અસાધ્ય રોગોમાં પણ ફાયદાકારક છે.
  👉સગર્ભા સ્ત્રીઓની નોર્મલ ડિલિવરીમાં મદદરૂપ, બાળકો માટે વિશેષ આહાર, સાંધાના દુખાવામાં ફાયદાકારક.
  👉શાંતિધારા ગીર ગૌશાળાની વિશેષતા
  👉અહીં 500 થી વધુ ગીર ગાયો છે.
  👉અહીં 125 એકરમાં કુદરતી વાતાવરણમાં ગાયોને ફરવા દેવામાં આવે છે.
  👉ગૌશાળાની જમીનમાં જૈવિક ખેતી દ્વારા ઉત્પાદિત લીલો ચારો તેમને આપવામાં આવે છે.
  👉અહીં કુદરતી રીતે (ઇન્જેકશન વિના) સ્નેહ વગેરેથી દૂધ પીવડાવવામાં આવે છે.
  👉બિલોના ઘી દૂધમાંથી દહીં ભેગું કરીને તેને મંથન કર્યા પછી તેને આગમાં ગરમ ​​કરીને મેળવવામાં આવે છે.

  *
  ₹ 600.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  શાંતિધારા ગીર ગૌશાળામાં દેશી ગીર ગાયનું ઘી બનાવવામાં આવે છે.

  શાંતિધારા ગીરને ગાયના ઘીથી થતા ફાયદા
  👉આ ઘી ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ, કેન્સર, હાઈ બ્લડપ્રેશર જેવા અસાધ્ય રોગોમાં પણ ફાયદાકારક છે.
  👉સગર્ભા સ્ત્રીઓની નોર્મલ ડિલિવરીમાં મદદરૂપ, બાળકો માટે વિશેષ આહાર, સાંધાના દુખાવામાં ફાયદાકારક.
  👉શાંતિધારા ગીર ગૌશાળાની વિશેષતા
  👉અહીં 500 થી વધુ ગીર ગાયો છે.
  👉અહીં 125 એકરમાં કુદરતી વાતાવરણમાં ગાયોને ફરવા દેવામાં આવે છે.
  👉ગૌશાળાની જમીનમાં જૈવિક ખેતી દ્વારા ઉત્પાદિત લીલો ચારો તેમને આપવામાં આવે છે.
  👉અહીં કુદરતી રીતે (ઇન્જેકશન વિના) સ્નેહ વગેરેથી દૂધ પીવડાવવામાં આવે છે.
  👉બિલોના ઘી દૂધમાંથી દહીં ભેગું કરીને તેને મંથન કર્યા પછી તેને આગમાં ગરમ ​​કરીને મેળવવામાં આવે છે.

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  Shantidhara Ayurvedic Lep(शांतिधारा लेप टिकिया ) - 45gm  ચિત્ર
  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત ચિત્ર

  શાંતિધારા આયુર્વેદિક શતધૌત ઘૃત

  ₹ 170.00
  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ ચિત્ર

  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ

  ₹ 50.00
  Shantidhara Amrutdhara Roller (शांतिधारा अमृतधारा रोलर) - 8ml ચિત્ર