શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શાંતિધારા મુખ શુદ્ધ ચૂર્ણ

  શાંતિધારા પંચગવ્ય સંશોધન કેન્દ્રમાં ઉત્પાદિત
  મોં સાફ કરવા પાવડર

  મુખ શુદ્ધિ ચૂર્ણના ફાયદાઃ
  મોઢાની દુર્ગંધ,
  ફોલ્લા,
  દાંત પીળા પડવા
  દાંતના દુઃખાવા
  દાંતનું ચળકાટ
  પેઢામાંથી પરુ
  દાંતમાં રક્તસ્ત્રાવ
   
  વપરાયેલ સામગ્રી:
  ફુદીનો, સ્ફટિક ભસ્મ, હરડ, કેરી અને જામુનના દાણા.
   
  સેવન પદ્ધતિ:
  1 ગ્રામ મેઈનનું ચુર્ણ થોડું પાણી સાથે લો અને 2-3 મિનિટ ગાર્ગલ કરો. તેને સવારે અને સાંજે જમ્યા પછી લેવાથી વિશેષ લાભ થાય છે.
  *
  ₹ 50.00
  આ પ્રોડક્ટની ઓછામાં ઓછી માત્રા 3 છે
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  શાંતિધારા પંચગવ્ય સંશોધન કેન્દ્રમાં ઉત્પાદિત
  મોં સાફ કરવા પાવડર

  મુખ શુદ્ધિ ચૂર્ણના ફાયદાઃ
  મોઢાની દુર્ગંધ,
  ફોલ્લા,
  દાંત પીળા પડવા
  દાંતના દુઃખાવા
  દાંતનું ચળકાટ
  પેઢામાંથી પરુ
  દાંતમાં રક્તસ્ત્રાવ
   
  વપરાયેલ સામગ્રી:
  ફુદીનો, સ્ફટિક ભસ્મ, હરડ, કેરી અને જામુનના દાણા.
   
  સેવન પદ્ધતિ:
  1 ગ્રામ મેઈનનું ચુર્ણ થોડું પાણી સાથે લો અને 2-3 મિનિટ ગાર્ગલ કરો. તેને સવારે અને સાંજે જમ્યા પછી લેવાથી વિશેષ લાભ થાય છે.