શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શત્રુંજય મહાતમય

  આ ગ્રંથ લગભગ 13000 વર્ષ પહેલાં પૂજ્ય ધનેશ્વર સુરીજી મ.સ. દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે.

  શાશ્વાતી તીર્થ શ્રી શત્રુંજય વિશે ખૂબ જ જૂનુ ગ્રંથ.

  તે આ વિશેષ તીર્થના મહત્વ વિશે કહે છે, જેની આપણે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી.

  તીર્થનો ઇતિહાસ, કેટલીક વાસ્તવિક પ્રભાવશાળી ઘટનાઓ સાથે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યુ છે

  ઉપલબ્ધતા: 19 સ્ટોકમાં
  ₹ 360.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  આ ગ્રંથ લગભગ 13000 વર્ષ પહેલાં પૂજ્ય ધનેશ્વર સુરીજી મ.સ. દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે.

  શાશ્વાતી તીર્થ શ્રી શત્રુંજય વિશે ખૂબ જ જૂનુ ગ્રંથ.

  તે આ વિશેષ તીર્થના મહત્વ વિશે કહે છે, જેની આપણે કલ્પના પણ કરી શકતા નથી.

  તીર્થનો ઇતિહાસ, કેટલીક વાસ્તવિક પ્રભાવશાળી ઘટનાઓ સાથે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યુ છે

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા 400
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા ચિત્ર

  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા

  ₹ 1,200.00
  સચિત્ર પચ્ચીસ બોલ (ફંડામેન્ટલ ઓફ જૈનીસમ) ચિત્ર
  સચિત્ર - આઓ જૈન શ્રાવક બને ચિત્ર

  સચિત્ર - આઓ જૈન શ્રાવક બને

  ₹ 400.00