શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા

  श्री माणिभद्रवीर एक शक्तिशाली इन्द्रदेव हैं जो जिनशासन के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। ये अपार ऋद्धि-समृद्धि से सम्पन्न देव हैं। श्री माणिभद्रवीर के पूर्व भव की कथा से बहुत ही कम भक्तगण परिचित हैं। इस चित्रकथा में श्री माणिभद्रवीर के पूर्व भव की सम्पूर्ण कथा एवं माणिभद्र इन्द्र के प्रकट होने के पश्चात उनके चमत्कारों का सुन्दर वर्णन रंगीन चित्रों के माध्यम से किया गया है तथा इसके पीछे परिशिष्ट में श्री माणिभद्रवीर की महापूजन विधि, मंत्र यंत्र, स्तोत्र, प्रार्थना आदि का भी संकलन किया गया है। जो भक्तगण विधिपूर्वक इनका पूजन करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है ।

  आर्ट पेपर पर मल्टीकलर में प्रकाशित।

  ઉપલબ્ધતા: 2 સ્ટોકમાં
  ₹ 300.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  श्री माणिभद्रवीर एक शक्तिशाली इन्द्रदेव हैं जो जिनशासन के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। ये अपार ऋद्धि-समृद्धि से सम्पन्न देव हैं। श्री माणिभद्रवीर के पूर्व भव की कथा से बहुत ही कम भक्तगण परिचित हैं। इस चित्रकथा में श्री माणिभद्रवीर के पूर्व भव की सम्पूर्ण कथा एवं माणिभद्र इन्द्र के प्रकट होने के पश्चात उनके चमत्कारों का सुन्दर वर्णन रंगीन चित्रों के माध्यम से किया गया है तथा इसके पीछे परिशिष्ट में श्री माणिभद्रवीर की महापूजन विधि, मंत्र यंत्र, स्तोत्र, प्रार्थना आदि का भी संकलन किया गया है। जो भक्तगण विधिपूर्वक इनका पूजन करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है ।

  आर्ट पेपर पर मल्टीकलर में प्रकाशित।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા હિન્દી
  પાના 70
  લેખક રાષ્ટ્રસંત આચાર્યદેવ શ્રી ચંદ્રાનનસાગરસૂરીશ્વરજી મ. સા.
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી ચિત્ર

  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી

  ₹ 50.00
  આઓ લોક કી સૈર કરે ચિત્ર

  આઓ લોક કી સૈર કરે

  ₹ 400.00
  સચિત્ર શ્રી બિરયાવલિકા તથા શ્રી વિપાક સૂત્ર ચિત્ર
  સચિત્ર શ્રી કલ્પ સૂત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર શ્રી કલ્પ સૂત્ર

  ₹ 1,000.00