શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર આગમ દર્પણ

  The book Jain Agam Darpan is the key to reading 32 Agamas, the essence of Agamas. It has been told in this book which topic is described in which book. A brief introduction to each of the proceeds and an abstract coloured picture explaining the entire proceeds are given. A book worth reading for every curious reader.

  ઉપલબ્ધતા: 1 સ્ટોકમાં
  ₹ 500.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  The book Jain Agam Darpan is the key to reading 32 Agamas, the essence of Agamas. It has been told in this book which topic is described in which book. A brief introduction to each of the proceeds and an abstract coloured picture explaining the entire proceeds are given. A book worth reading for every curious reader.

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ભાષા હિન્દી
  લેખક / પ્રકાશન છત્તીસગઢ પ્રવર્તક મહાશ્રમન શ્રી રતન મુનિ
  પાના 150
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા ચિત્ર

  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા

  ₹ 1,200.00
  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક ચિત્ર

  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક

  ₹ 600.00
  સચિત્ર તત્વાર્થ સૂત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર તત્વાર્થ સૂત્ર

  ₹ 1,000.00
  સચિત્ર શ્રી બિરયાવલિકા તથા શ્રી વિપાક સૂત્ર ચિત્ર