શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર

  भारतीय संस्कृति में 24 अवतारों की एक परम्परा रही है। हिन्दू धर्म में 24 अवतार, बौद्ध धर्म में 24 बोधिसत्त्व और जैनधर्म में 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर परम पूजनीय श्रर्द्धय महापुरुष हैं । इस पुस्तक में 24 तीर्थंकरो का प्रामाणिक जीवन चरित्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में इतिहास-शैली में लिया गया है । बीच-बीच में जीवन घटनाओँ के
  मनमोहक मुँह बोलते 52 रंगीन चित्र हैं । अन्त में विविध प्रकार की
  ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाले 14 परिशिष्ट वतालिकाएं।

  *
  ઉપલબ્ધતા: 98 સ્ટોકમાં
  ₹ 500.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  भारतीय संस्कृति में 24 अवतारों की एक परम्परा रही है। हिन्दू धर्म में 24 अवतार, बौद्ध धर्म में 24 बोधिसत्त्व और जैनधर्म में 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर परम पूजनीय श्रर्द्धय महापुरुष हैं । इस पुस्तक में 24 तीर्थंकरो का प्रामाणिक जीवन चरित्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में इतिहास-शैली में लिया गया है । बीच-बीच में जीवन घटनाओँ के
  मनमोहक मुँह बोलते 52 रंगीन चित्र हैं । अन्त में विविध प्रकार की
  ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाले 14 परिशिष्ट वतालिकाएं।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશનપ્રવર્તક અમર મુનિ
  ભાષા230
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  જૈન રામાયન (સેટ ઓફ 3) ચિત્ર

  જૈન રામાયન (સેટ ઓફ 3)

  ₹ 635.00
  પૅંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર સાર્થ (ગુજરાતી) ચિત્ર
  આઓ લોક કી સૈર કરે ચિત્ર

  આઓ લોક કી સૈર કરે

  ₹ 400.00
  જ્ઞાનસાર ચિત્ર

  જ્ઞાનસાર

  ₹ 270.00