શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર પચ્ચીસ બોલ (ફંડામેન્ટલ ઓફ જૈનીસમ)

  પચીસ શબ્દો જૈનત્વ જ્ઞાનની ચાવી છે. આ પુસ્તકમાં જૈન ધર્મના પચીસ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ખૂબ જ સરળ રીતે અને ખૂબ જ મૌલિક રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે, દરેક બોલ (સિદ્ધાંત)નું રંગીન ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. જૈન જ્ઞાનશાળાઓ, પાઠશાળાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પુસ્તક.
  (હિન્દી/અંગ્રેજી ભાષાઓમાં મફતમાં ઉપલબ્ધ)
  *
  ઉપલબ્ધતા: ઉપલબ્ધ છે
  ₹ 300.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન
  પચીસ શબ્દો જૈનત્વ જ્ઞાનની ચાવી છે. આ પુસ્તકમાં જૈન ધર્મના પચીસ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ખૂબ જ સરળ રીતે અને ખૂબ જ મૌલિક રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે, દરેક બોલ (સિદ્ધાંત)નું રંગીન ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. જૈન જ્ઞાનશાળાઓ, પાઠશાળાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પુસ્તક.
  (હિન્દી/અંગ્રેજી ભાષાઓમાં મફતમાં ઉપલબ્ધ)
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક મહાશ્રમની શ્રી વિજયશ્રી જી મ. સા. ' આર્યા'
  પાના 78
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા ચિત્ર

  શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ દિવ્યકથા

  ₹ 1,200.00
  સચિત્ર - આઓ જૈન શ્રાવક બને ચિત્ર

  સચિત્ર - આઓ જૈન શ્રાવક બને

  ₹ 400.00
  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક ચિત્ર

  સચિત્ર સુશીલ સદ્દબોધ શતક

  ₹ 600.00
  સચિત્ર આગમ દર્પણ ચિત્ર

  સચિત્ર આગમ દર્પણ

  ₹ 500.00