શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી

  भक्ति रस की एक अमर काव्य रचना रत्नाकर पच्चीसी। आचार्य श्री
  रत्नाकर सूरीश्वर जी ने अन्तर्हृदय से आदीश्वर भगवान के समक्ष अपने
  मन के दोषों की आलोचना करते हुए इस काव्य की रचना की। इस चित्र
  संपुट में रत्नाकर पच्चीसी के प्रत्येक श्लोक का दर्शनीय रंगीन, भावपूर्ण
  चित्र दिया गया है तथा हिन्दी पद्यानुवाद व गुजराती एवं अंग्रेजी अनुवाद
  भी साथ में दिया गया है। यह कृति नित्य पठन करने वाले श्रावकों के
  लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

  ઉપલબ્ધતા: 99 સ્ટોકમાં
  ₹ 400.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  भक्ति रस की एक अमर काव्य रचना रत्नाकर पच्चीसी। आचार्य श्री
  रत्नाकर सूरीश्वर जी ने अन्तर्हृदय से आदीश्वर भगवान के समक्ष अपने
  मन के दोषों की आलोचना करते हुए इस काव्य की रचना की। इस चित्र
  संपुट में रत्नाकर पच्चीसी के प्रत्येक श्लोक का दर्शनीय रंगीन, भावपूर्ण
  चित्र दिया गया है तथा हिन्दी पद्यानुवाद व गुजराती एवं अंग्रेजी अनुवाद
  भी साथ में दिया गया है। यह कृति नित्य पठन करने वाले श्रावकों के
  लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  સંપાદક ડ્રા. સાધ્વી પ્રિયલતા શ્રી
  પાના 100
  ભાષા English, Hindi & Gujrati
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5) ચિત્ર

  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5)

  ₹ 1,500.00
  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર

  ₹ 500.00
  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી ચિત્ર

  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી

  ₹ 50.00
  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા ચિત્ર

  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા

  ₹ 300.00