શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી આચારાંગ સૂત્ર (ભાગ - 2)

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321

  जैन श्रमणों के आचार विचार का आधार भूत ग्रथ। भगवान महावीर के साधनामय जीवन की झांकी।

  दोनों भाग विविध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रों से युक्त

  ઉપલબ્ધતા: 100 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,000.00
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  जैन श्रमणों के आचार विचार का आधार भूत ग्रथ। भगवान महावीर के साधनामय जीवन की झांकी।

  दोनों भाग विविध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रों से युक्त

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન શ્રી અમર મુનિ
  ભાષા હિન્દી