શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી કલ્પ સૂત્ર

  सचित्र श्री कल्पसूत्र 

  पर्युषण पर्व में पठनीय 24 तीर्थंकरों का रोचक जीवन व समाचारी तथा स्थविरावली का वर्णन।

   

  ઉપલબ્ધતા: 97 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,000.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  सचित्र श्री कल्पसूत्र 

  पर्युषण पर्व में पठनीय 24 तीर्थंकरों का रोचक जीवन व समाचारी तथा स्थविरावली का वर्णन।

   

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન પ્રવર્તક શ્રી અમર મુનિ
  ભાષા હિન્દી
  પાના 308
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5) ચિત્ર

  ઉપદેશ પ્રસાદ (સેટ 1 - 5)

  ₹ 1,500.00
  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી ચિત્ર

  સચિત્ર રત્નાકર પચ્ચીસી

  ₹ 400.00
  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર ચિત્ર

  સચિત્ર તીર્થકર ચરિત્ર

  ₹ 500.00
  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા ચિત્ર

  શ્રી મણિભદ્રવીર સચિત્રકથા

  ₹ 300.00