શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સચિત્ર શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણ સૂત્ર

  ઉપલબ્ધતા અને કિંમત માટે કૉલ કરો
  આ ઝડપી વેચાતી પ્રોડક્ટ છે અને ડિઝાઇન ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે. કૃપા કરી વર્તમાન પ્રાપ્યતા અને મૂલ્યને જાણવા માટે નીચે ચેટ કરો અથવા કૉલ કરો.

  કૉલ: +91-8956355471, +91-9511889321

  आश्रव संवर-वर्णन में ही समग्र जिन प्रवचन का सार आ जाता है। इस आगम में आश्रव और संवर का विशेष विवेचन प्रस्तुत किया गया है । यह दसवां अंग सूत्र है।

  ઉપલબ્ધતા: 100 સ્ટોકમાં
  ₹ 1,000.00
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  आश्रव संवर-वर्णन में ही समग्र जिन प्रवचन का सार आ जाता है। इस आगम में आश्रव और संवर का विशेष विवेचन प्रस्तुत किया गया है । यह दसवां अंग सूत्र है।

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશન પ્રવર્તક શ્રી અમર મુનિ
  ભાષા હિન્દી